ติดต่อเรา

กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

เลขที่ 50 อาคารปลอดประสพ ชั้น 6 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 025612962

อีเมล marine.research2022@gmail.com

แผนที่